Oddělení pro mládež

Dopolední programy

Zvyky, svátky, tradice
Vánoční povídání  
Svátky jara  
Čarodějnice  
Svátek matek  
Podzim  
Čtenářská gramotnost
Papuchalk Petr Interaktivní čtení, práce s knihou, kresba.
Slon a mravenec Práce s knihou, čtení, porozumění textu. Kritické myšlení.
Petr Horáček Inetraktivní čtení, práce s knihami od Petra Horáčka: Domeček pro myšku, Husa Líza.
Bajky Práce s textem, porozumění. Poučení, přísloví.
Pověsti a báje Práce s textem, porozumění textu, kritické myšlení.
Budulínek Vymýšlení příběhu na základě obrázků, následné přečtení knihy k porovnání.
Zmizelý komiks Pojem komiks, ukázka různých podob. Tvoření vlatních komiksů.
Robinson Povídání o dobrodružné literatuře, Robinson Crusoe.
Slož si svoji pohádku Malované čtení, práce s textem.
Jak zvířata spí Práce s knihou, obrázky, hry.
Malování s básničkou Práce s veršem a rýmem, tvoření, kreslení.
Poezie, tu mám rád! Práce s veršem a rýmem, skládání básniček, tvoření.
Krteček Povídání o pohádkách, postavy z večerníčků, skládání pohádky.
Skrz pohádku Seznámení dětí s pojmem pohádka, dobro, zlo, vítězství.
Jak jel Vítek do Prahy Povídání o tvorbě Bohumila Říhy. Čtení ukázek.
K jako kamarád Pojem kamarád a jeho propojení s knihou Kvak a Žbluňk. Poslech a následné skládání příběhu. 
Dort Práce s obrázky, přiřazování, práce s knihou Pejsek a kočička. Tvoření společného dortu.
Zvířátka Práce s obrázky zvířat, přiřazování, práce s knihou na dané téma.
Harry Potter Povídání o příběhu,knihy, filmy, vymýšlení a kreslení vlastních zvířat.
Moje nej kniha Práce s knihou, předčítání, tvorba. Pojem anotace, obálka, titulní strana atd..
Detektivky Myšlenková mapa, práce s žánrem, ukázka knih na dané téma.
Fantasy Myšlenková mapa, práce s žánrem, ukázka knih na dané téma.
Jak se rodí kniha Práce s knihou, řazení obrázků, tvoření vlasní knihy.
Dokumentová a informační gramotnost
Vařím, lepím, hraju si. Práce s dokumenty a informacemi (tištěné, online formuláře, návody).
Online katalog Práce s katalogem, vyhledávání knih, samostatná práce.
Pubblisher Základy, tvorba jednoduchého plakátu, pozvánky
Vyhledávání na internetu Praktické ukázky vyhledávání v neplacených zdrojích.
 
Malý knihovník Práce s knihov. pojmy.
Seznámení s knihovnou Prohlídka knihovny, pojem registrace, průkazka, přihláška. Jak půjčovat?
 
Smysly  Interaktivní beseda, práce se smysly.
Kronika Ukázka práce Kronikářky a kroniky jako takové.
Hudební přednášky
Hádáme pohádky Určování názvů pohádek na základě ukázek.
Dětské písničky Seznámení s různými interprety a autory písní, ukázky.
Mikuláš a Vánoce Seznámení s těmito svátky, poslech a zpěv koled.
Zvukové knihy Poslech a ukázky zvukových knih na dané téma – např. pověsti, dobrodružná literatura,…
Folk Seznámení s českými folkovými skupinami a písničkáři, ukázky jejich tvorby.
Osvobozené divadlo Seznámení a ukázky z her a písní.
Divadlo Semafor Seznámení a ukázky z her a písní.
Hudební žánry Seznámení s jednotlivými žánry, poslech ukázek.
Dlouhodobé projekty 
Knížka pro prvňáčka
iQRace
Superčtenáři
Pohádkové malování a zpívání
Vánoční stromkování
Programy s externími lektory
Autorské čtení Martiny Bittnerové
Audience
Jak se kreslí fantazie Dílna k výstavě ilustrátorky Barbory Kyškové
Besedy s pracovníky plzeňské ZOO  
Besedy s pracovníkem Českých lesů  
Kapřík Metlík Autorské čtení Jana Opatřila
Husovy stopy Interaktivní dílna pro děti 

 

Fotky
Celé česko čte dětem Ptej se knihovny
Noc s Andersenem Klub dětských knihoven
Den bezpečného internetu